Typo—
grafi

3.1 Vår typografi

Typografi är en av grundstenarna i utvecklingen av vår grafiska identitet och är tillsammans med sköld och färger en av de mest karaktäristiska beståndsdelarna i vår verktygslåda – och därmed ett viktigt redskap för att särskilja Djurgårdens IF från idrottsföreningar.

DIF Display

Vår primära rubriktypografi är unikt ritad för oss och vi använder den då vi vill skapa kraftfull kommunikation och tydligt vill förmedla vår närvaro.

Användning

För genomslag och funktionalitet bör rubriker begränsas till att endast innehålla ett eller två ord. Håll dig kortfattad vid användning av Djurgården Sans!

Leading

Leading är det vertikala utrymmet mellan rader. Som regel bör vi sätta ett leadingvärde om 105% av typografins storlek.

Spärrning

Det horisontella utrymmet mellan bokstäverna. Som grundinställning bör detta fastställas med ett värde på 30. Individuella bokstavskombinationer kan dock behöva justeras manuellt.

När typografi används i större storlekar kan spärrningen justeras ytterligare för att skapa ett öppnare uttryck. Som grundregel ska spärrning vara inställd på 3x punktstorleken. Till exempel 50pt typografi / 150pt spärrning.

Färger

För att skapa stringens, igenkänning och läsbarhet begränsar vi användningen av färg för Djurgården Sans till nedan kombinationer.

Stockholms Stolthet

Vår kommunikativa sägning Stockholms Stolthet ska betraktas som en huvudrubrik och användas stort för att uppnå bästa effekt och impact. Vi kopplar den inte direkt till skölden som en logotyp utan låter den stå fritt. Skölden kan däremot användas som avsändare i ett hörn, se mer om sköldens optimala placering i avsnittet som rör skölden. På så sätt får vi mest ut av både sköld och Stockholms Stolthet.

3.2 Sekundär typsnitt

Som kontrasterande komplement till rubriktypsnittet och för att skapa tydlig läsbarhet har vi valt att använda en sekundärtypografi för mellanrubriker och brödtext.

Maison Neue

Maison Neue är ett typsnitt som valts ut specifikt för dess harmoniska kvaliteter som skapar rytm och flöde i läsandet.

Licens för Maison Neue kan köpas här.

Användning

Maison Neue används för all text som inte är korta, kommunikativa statements. Vi använder två vikter: Bold och Book.

Leading

Maison Neue ska sättas med leadingvärde om 130% av typsnittets storlek.

Spärrning

Maison Neue sätts med ett spärrningsvärde om 0.

Färger

För att skapa stringens, igenkänning och läsbarhet begränsar vi användningen av färg för Maison Neue till nedan kombinationer.

Tillriktning

Brödtext ska alltid vänsterjusteras för optimal läsbarhet. Detta är vår primära inställning.

I vissa fall, till exempel inlägg i sociala edier eller matchtillkännagivande kan text centreras. Men då endast om det är ett par få ord. Längre texter ska aldrig vara centrerade.

Relation

Djurgården Sans bör användas för alla huvudrubriker och Maison Neue för alla sekundär rubriker eller stöttande information.

Som en allmän utgångspunkt bör all sekundär text (dvs Mellan- och underrubrik samt brödtext) sättas till 1/5 av huvudrubrikens punktstorlek . Även om detta kan behöva justeras i varje enskilt fall.

T.ex.:
Rubrik 50pt
Mellanrubrik/brödtext 10pt

Do's and don'ts

Do
Använd Djurgården Sans kraftfulltoch håll rubrikerna till ett eller två ord.

Do
Kombinera Djurgården Sans och Maison Neue.

Do
Använd endast inställningar för typografi som presenteras i denna manual.

Do
Vänsterställ brödtext.

Don't
Addera inte slogans i direkt anslutning till skölden.

Don't
Förvräng eller stretcha inte typografin.

Don't
Använd ej annan typografi än Djurgården Sans eller Maison Neue.

Don't
Använd ej färgkombinationer som inte presenterats i denna manual.

Don't
Använd ej Djurgården Sans till mellanrubriker eller brödtext.

Don't
Sätt ej typografin för snävt.

Don't
Centrera aldrig längre textstycken.

Don't
Högerställ aldrig text.