Bild—
språk

4.1 Våra bilder

Vi strävar alltid efter att porträttera de vi är genom att representera mångfalden i vår verksamhet och lyfter fram det storslagna och stolta med hög grad av personlig närvaro.

Översikt

Våra bilder ska berätta en historia och vara relaterade till den kommunikation vi skapar. De bör appliceras kraftfullt och med stort självförtroende. Vi frestas inte att använda generiska bakgrundsbilder om de inte stärker budskapet vi vill förmedla. Använd grafik om bilderna som står till buds ej bär kommunikativa kvaliteter.

Fyrfärg

Använd bilder som fångar dramatiska ögonblick eller bygger upp förväntats inför en händelse.

Vid användning av bilder som tydligt presenterar våra klubbfärger använder vi endast mörkblå eller vit text.

Frilagda

Frilagda bilder kan användas för att variera uttrycken i vår kommunikation. De är i första hand reserverade för viktiga applikationer som reklam, matchinformation eller tillkännagivelser.

Färglager

Färglager kan användas för att addera varierade uttryck till kommunikationspaletten. Gör basbilden mörkblå för att skapa enhetlighet och igenkänning och addera därefter färg efter verksamhet och behov.

Do's and don'ts

Do
Skapa interessante bilden genom beskärning.

Do
Variera hantering av bilder.

Don't
Använd inte gradienter på bilder.

Don't
Använd inte skugg effekter bakom urklippa bider.

Don't
Överanvänd inte en och samma hantering av bilder.

Don't
Använd inga andra färger än specificerade ovanpå bilder.