Färger

2.1 Våra färger

Färger är en viktig del av vår identitet. De bidrar till att driva igenkänning och skapa rätt associationer, men även att särskilja uttrycket mellan våra olika föreningar och verksamheter från varandra. Paletten utgår från sköldens färger och våra verksamheters olika färgkombinationer som skapat igenkänning över tid. Färgerna skiljer sig inte mellan tryckta och digitala kanaler. Däremot tillämpas de olika beroende på vilken kontext de verkar i.

Palett

Djurgårdens IF:s färgpalett består av 6 färger med olika användningsområden. Alla föreningar kan använda alla färger, dock är några av färgerna tydligt associerade med specifika föreningar. Djurgården Fotboll har exempelvis ljusblå som en primärfärg medan Djurgården Hockey använder rött i större utsträckning. Färgerna som är markerade som sköldfärger används endast i skölden.

Ladda ned palett översikt

Mörkblå
RGB: 0 37 84
HEX: #002554
CMYK: 100 79 12 59
Pantone® P655U / 655C

Ljusblå
RGB: 50 186 242
HEX: #32baf2
CMYK: 60 0 0 0
Pantone® P2915U / 2915C

Guld
RGB: 207 181 113
HEX: #cfb571
CMYK: 20 25 66 0
Pantone® P466U / 466C

Röd
RGB: 226 31 38
HEX: #e21f26
CMYK: 5 100 100 0
Pantone® P032U / 032C

Sköldblå
RGB: 5 104 175
HEX: #0568af
CMYK: 90 60 0 0
Pantone® P293U / 293C

Sköldgul
RGB: 255 236 13
HEX: #ffec0d
CMYK: 0 5 95 0
Pantone® P108U / 108C

Vit
RGB: 255 255 255
HEX: #FFFFFF
CMYK: 100 100 100 100

Svart
RGB: 0 0 0
HEX: #000000
CMYK: 100 100 100 100
Pantone® PblackU / blackC

Djurgårdsalliansens användning

Djurgårdsalliansen använder mörkblå och guld som primärfärger i allt material som skapas, där reproduktion ej tillåter annat används svart och vitt. Övriga färger i paletten används sparsmakat för att inte misstas för någon specifik förening. Detta kan gälla signalfärger och interaktion digitalt.

Mörkblå
RGB: 0 37 84
HEX: #002554
CMYK: 100 79 12 59
Pantone® P655U / 655C

Guld
RGB: 207 181 113
HEX: #cfb571
CMYK: 20 25 66 0
Pantone® P466U / 466C

Användning
Dessa är de rekommenderade färgkombinationerna

Djurgården Fotbolls användning

Djurgården Fotboll använder mörkblå och ljusblå som primärfärger i allt material som skapas med accenter av guld, där reproduktion ej tillåter annat används svart och vitt. Övriga färger i paletten används sparsmakat för att inte signalera någon annan specifik förening. Detta kan gälla signalfärger och interaktion digitalt.

Mörkblå
RGB: 0 37 84
HEX: #002554
CMYK: 100 79 12 59
Pantone® P655U / 655C

Ljusblå
RGB: 50 186 242
HEX: #32baf2
CMYK: 60 0 0 0
Pantone® P2915U / 2915C

Guld
RGB: 207 181 113
HEX: #cfb571
CMYK: 20 25 66 0
Pantone® P466U / 466C

Användning
Dessa är de rekommenderade färgkombinationerna

Djurgården Ishockeys användning

Djurgården Ishockey använder mörkblå som enda primärfärg i allt material som skapas, den understöds av röd och guld för att skapa särskild differentiering och igenkänning. Där reproduktion ej tillåter annat används svart och vitt. Övriga färger i paletten används sparsmakat för att inte uppfattas som någon annan specifik förening. Detta kan gälla signalfärger och interaktion digitalt.

Mörkblå
RGB: 0 37 84
HEX: #002554
CMYK: 100 79 12 59
Pantone® P655U / 655C

Röd
RGB: 226 31 38
HEX: #e21f26
CMYK: 5 100 100 0
Pantone® P032U / 032C

Guld
RGB: 207 181 113
HEX: #cfb571
CMYK: 20 25 66 0
Pantone® P466U / 466C

Användning
Dessa är de rekommenderade färgkombinationerna

Do's and don'ts

Do
Använd alltid färgvärden angivna i dessa riktlinjer.

Do
Applicera alltid färgkombinationer som angivet i dessa riktlinjer.

Don't
Blanda ej specifika ärger från de olika segmenten.

Don't
Använd aldrig sköldens blå färg någon annanstans än i skölden.