Sköld

1.1 Vår sköld

Skölden är det enskilt viktigaste elementet i vår grafiska identitet. Den är vår stolta signatur som bär vår historia och som för evigt skiljer ut oss från alla andra föreningar. Den är vår primära identifiering och själva manifestationen av oss som verksamhet och varumärke.

Fristående sköld

Den primära versionen som alltid kan användas som avsändare i vår kommunikation och för alla våra aktiviteter. Fristående sköld används då vi har andra grafiska element eller textbudskap närvarande som beskriver vår verksamhet.

Ladda ned primär sköld

Sköld + ordbild

Används i de fall vi vill tydliggöra att avsändaren i fråga är en specifik förening och då vi inte vill representera hela Djurgårdens IF. Vanligt förekommande enheter med dessa uppställningar är informativt och upplysande material som exempelvis verksamhetsrapporter eller publikationer.

1.2 Färger

För bästa möjliga representation och reproduktion i olika format, kanaler och tekniker har vi tagit fram tre färgkategorier för skölden.

Fullfärg

Vi strävar alltid att representera vår verksamhet med största möjliga igenkänning och kraft, bäst görs detta genom skölden i fullfärg. Endast då det av reproduktionsmässiga grunder, estetik eller skäl som ligger utanför vår kontroll använder vi andra färgställningar.

Enfärgad

Enfärgad sköld används då det endast går att trycka en färg alternativt när vi vill göra subtilare representationer av vår avsändare. Det kan vara på kläder eller mer exklusiva applikationer där vi kan ersätta färger med effekter och material, som exempelvis folierat guld snarare än tryckta färger eller broderier. De vita och svarta varianterna används då det endast går att trycka en av dessa färger.

Används för merchandise och i sammanhang där vi strävar efter en subtil avsändare

Används för merchandise och i sammanhang där vi strävar efter en subtil avsändare

Används då reproduktionen eller representationen kräver det.

Används då reproduktionen eller representationen kräver det.

Endast tillgänglig för utvalda tillfällen såsom merchandise.

Djurgården Fotboll

Färgkombinationen mörkblå/ljusblå är fotbollens signum, för merchandise ges möjligheten att använda enfärgade logotyper i en av dessa färger mot bakgrund av den andra färgen. Den ljusblå logotypen får aldrig användas annat än mot mörkblå bakgrund. Den mörkblå får användas mot vitt.

Används för merchandise och i sammanhang där vi strävar efter en subtil avsändare.

Används för merchandise och i sammanhang där vi strävar efter en subtil avsändare, kan även användas mot vit bakgrund.

1.3 Storlek

Sträva alltid att använda så få olika storlekar av skölden som möjligt. Tänk på att större inte alltid är bättre!

Minsta storlek

För att säkerställa att man kan läsa ut sköldens bokstäver använder vi inte skölden i mindre storlekar än nedan anvisat.

1.4 Placering

För att säkerställa ett konsekvent, linjerat uttryck är det viktigt att vi prioriterar placering av skölden. Se nedan för de allra vanligaste placeringarna.

Hörnor

Vår primära placering är i höger nedre och övre vänster hörn. Då detta inte medges kan vi välja övriga hörn.

Centrering

I filmer och på andra ytor där vi har mycket utrymme till förfogande, liksom då skölden är det enda närvarande elementet samt i andra fall där det av utrymmes- eller tekniska skäl inte medges något annat, centrerar vi skölden.

1.5 Friyta

För att säkerställa maximal synlighet och stolta appliceringar har vi definierat en minsta friyta som alltid ska omgärda skölden enligt beskrivningen nedan.

Minimum friyta

Denna friyta är det minsta tillåtna utrymmet, men vi uppmuntrar att man använder mer när möjligt för att ge skölden det utrymme den behöver.

Do's and don'ts

Do
Använd alltid korrekt version av skölden i fullfärg.

Do
Säkerställ alltid åtminstone minsta angivna friytan kring skölden.

Do
Använd alltid korrekt versioner av den enfärgade skölden.

Don't
Se till att skölden är rak.

Don't
Omskapa eller justera aldrig skölden.

Don't
Använd enfärgad sköld när svartvitt endast medges, skapa inte egna versioner.

Don't
Skapa inte egna ordbilder som läggs till skölden.

Don't
Rotera eller förvräng ej skölden.