Grafiskt
System

5.1 Vårt grafiska system

Det grafiska systemet består av designelement som härrör från vårt rika arv — vinkeln i bandet av vår sköld och tröjornas ränder. De spelar en fundamental roll i vår identitet och används dynamiskt och kreativt i vår övergripande kommunikation och mer funktionellt som bärare av information.

Grid

Det grafiska systemet baseras på en grid om 12x12, vilken medger ett flexibelt användande av de grafiska elementen för att skapa stark, varierad och kreativ kommunikation. Griden skapar struktur och ordning när vi kombinerar grafik, texter och bilder — för en konsekvent och genomgående visuell hantering i våra applikationer.

Flexibilitet

Griden erbjuder stor flexibilitet i skapandet av layouter. Nedan är några exempel på möjligheterna den medger.

Regler

När du skapar layouter — se alltid till att ytan är uppdelad i delbara delar, som visas i exemplen nedan.

5.2 Informationsbärare

Ränder kan användas för att bära information och leverera meddelanden. De används främst i digitala applikationer som sociala medier, hemsida, skärmgrafik och digitala presentationer. Använd alltid rätt färgvärden baserat på var färgen ska appliceras. RGB eller Hex (#) används för digitala kanaler och format, CMYK och Pantone® för tryckt material.

Användning

Ränderna är dynamiska och är särskilt fördelaktiga för att bära viktig fakta eller statistik. De ska endast bära rubriker och kortare texter.

Budskap

När vi vill använda ränder för meddelanden på mer än en rad är det viktigt att ränderna alltid angränsar till varandra.

Placering och storlek

Åtminstone en av ränderna måste vara utfallande. Undantaget från denna regel är när ränderna används för att visa fakta och statistik. Storleken på ränderna bestäms av griden och innehållet som de uttrycker.

Relation

Ränderna bör alltid ha ett förhållande om 1:1 eller 1:2, om möjligt.

5.3 Representation

I situationer där fotografiska bilder inte används kan våra ränder skapa kraftfulla representationer av varumärket.

Hantering

En kraftfull och konsekvent hantering av ränderna och vår färgpalett gör att vi direkt skapar en tydlig association till Djurgårdens IF, även då vi inte visar skölden.

5.4 Uttrycksfull kommunikation

Vid kampanjer och säljdrivande kommunikation kan vi vara mer uttrycksfulla med vår hantering av ränderna och skapa spännande, dynamiska layouter.

Hantering

Ränderna används tillsammans med bilder eller grafik för att skapa dramatik i vår kommunikation. Låt de grafiska elementen ta för sig och vara utfallande för maximal impact, säkerställ att applikationen innehåller enkla och tydliga budskap som inte överskuggar eller konkurrerar de grafiska elementen.

Regler

Det finns ett par grundläggande regler att följa när vi använder ränderna uttrycksfullt:

De måste alltid anta 45 graders vinkel

De måste alltid vara utfallande.

Åtminstone två punkter måste alltid vara närvarande i varje applikation.

Placering

De uttrycksfulla ränderna är avsedda att användas med frihet, vår grid hjälper oss med placeringar för att skapa harmoniska layouter.

Färg

De uttrycksfulla ränderna kan användas i en eller två färger. Se till att använda vår egna Djurgården-palett för varje tillämpning.

Färglager

Då vi har färgrika bilder kan ränderna användas som ett färglager som syftar till att åstadkomma en känsla av rörelse.

När ränderna görs som färglager bör opaciteteten vara mellan 100-85% beroende på bakgrundsbilden. Om lägre värde används upplevs färgen annorlunda.

Do's and don'ts

Do
Använd the grafiska elementen kraftfullt.

Do
Säkerställ att elementen är ihopkopplade när det är flera budskap.

Do
Variera uttryck och layouter.

Do
Det grafiska elementet kan integreras i bilder.

Don't
Använd inte frikopplade element för olika budskap.

Don't
Överanvänd inte en och samma applicering.

Don't
Använd inte element helt utfallande.

Don't
Använd ingen annan vinkel än 45 grader.

Don't
Använd inte mer än 2 färger i samma konstellation.

Don't
Skapa inga nya varianter av elementen.